Date side Tårnby

Rated 3.91/5 based on 514 customer reviews

Talrige Koncerter i Hjemland og Udland (Sverige, England, Tyskland, Italien) bragte Kor og Dirigent den største Anerkendelse. I 1829 sendtes 3 af hans sønner til København hvor de opdroges hos Major Beckmann.

Hun blev bisat fra Søndre Kirkegård, Sdr Kongevej 15, Kolding. WOLDIKE GEORGE LRank=SGTSerial Number=RA12233193Branch=Military Police Military Occupation Specialty=01677Year of Birth=26Race=Caucasian State of Residence=NYCounty of Residence=Nassau Unit=2nd Div Division=2nd Inf Div Type of Unit=MP Co Place of Casualty=North Korea Date of Casualty (yymmdd)=52 02 11Type of Casualty=DOWDetail of Casualty=SWA/Seriously wounded in action by missile Group of Casualty=DOW or DOI (Far East Command)Evacuation Disposition=.

december 1835 om at blive guvernør i Trankebar, og udnævntes (13. Hun sidder på sin plads ved vinduet og kigger ud i haven. Gustav tager en fin hævn over chefen ved at udstille ham som den fordrukne og latterlige boghandler i successtykket 'Dansemus' fra 1905. Jeg var stolt af herefter kun at være Forlægger og ikke ogsaa "Diskespringer". Tilsidst maatte Bunden sprættes ud af Lommen, og saa gled Dyret jo let nok. Men han sagde ikke andet end:- De kan bare vente Dem, lille Wied, Wøldike er rasende. Og Wøldike kom:- Naa, hvordan morede De Dem i Aftes? Og da jeg endelig efter 5 Aars Læretid forlod Wøldikes Boghandel, havde jeg 900 Kroner tilgode.

Da jeg stillede næste Morgen, staar Mikkelsen i Butiksdøren: - Naa, Wied, der er til Dem i en god Mening! På et ferieophold hjemme på Holmegård virker hans søde mor Catha underligt fjern. Først da han tager sin afsked og forlanger at få sin løn, betaler Wøldike ham, men vil herefter ikke tale med det unge, rethaveriske bæst. Butikken i Skindergade blev derfor opsagt, og efter nogen Søgen lykkedes det os at finde et Lokale paa en lav Mezzanin paa Ny Torv, hvor vi flyttede ind. Jo kraftigere man halede, des mere strittede den for at faa Lov til at blive. I mine Optegnelser fra 3-5-1877 staar:"Hos Wøldike vil jeg ikke blive, naar jeg har staaet min Læretid ud, thi jeg maa jo have mine Penge til bestemte Tider, og det kan man ej faa hos ham; jeg har tilgode for 2 Aar nu - var det mine egne Penge, fik det være, hvad det var, men dem skal Tante Marie have for mit Ophold hos sig i det forløbne Aar."Jeg spurgte Wiene, hvorfor jeg ikke fik mit Tilgodehavende: Wiene svarede:- Wøldike siger, at Deres Tante er rig, saa det gør ikke noget, at hun maa vente.

Eggert Galthen tog eksamen som student i 1803 i København. Han var sognepræst i Gloslunde-Græshave, Lollands Sønder, Maribo. Iblandt en talrig Ungdom fandtes de sidst confirmerede at være de beste. juli samme år den praktiske del - alt med Laudabilis. november 1804 til byfoged, byskriver, skifteforvalter og skriver, Auditør, Foged og Politimester i Trankebar (med 470 Rdlr.

Han var 16 oktober 1838 sognepræst i Fjelsted-Harndrup, Vends, Odense. 119,165 med en Tydelighed, Orden og Grundighed i et saa smukt og indtrængende Sprog, at faa komme ham nær. De havde smuk Kundskab og vidste at giøre Rede derfor med Forstand efter Lærebog og Catechismus. Philolog Eksamen i oktober 1793 og philosophist eksamen april 1794.

Leave a Reply