Singel Solingen

Rated 4.28/5 based on 785 customer reviews

Vreem Utrecht 1e partij: Johannis van Reeckum; Cornelis van Rysick x Annighie van Rekum; Johannis Hofman x Johanna van Reekum; Christiaan Assemus x Seytje Tynagel; Jacob de Groot x Jannichie Tynaegel. 1e partij: Tomas Tomassen van Gulik, steentiesbacker, Utrecht 2e partij: Tomas Tomassen van Gulik, zoon. : Jan Hagedoorn uit Rostock, wonende te Sanneveltsteech, laeckerbereijder, otr. Leiden, met Maria Pauls uit Aken wonende in de jan Vossensteeg.* mogelijk echtgenote geweest van Pieter Marcus. 3995 Notaris Johan Marcelis van Osch 1 bundel notariele akten opgenomen in het foliant mei tot juli 1673, de nalatenschap bestaat uit een huis 'de vergulden wagen' bij de Cansepoort en nog 2 1/2 huis, 14 hont lant, 1 hofstee en een vrij grote inventaris. Marijtje Pouls gewonnen bij Jacob de Swijger, compareeren, hebben de voogdij aangenomen ende wedt gedaan aan weesmiddelsten ten dagen Spt.* gevonden misschien een eerder huwelijk van Maria Pauls. de afstammingsvervalsing van de familie Van Stockum. Gevonden ene Frerick Gerritsen van Loenen buijten Tollesteegh tr. Vader: Jan Moeder: Sophia van Essen Getuige: Elsje Morades.* begraven te Zuilen: , (1693), , kind, januari 1700, christejaenen kint. Bijzonderheden: met toestemming aan Gerrit de Lange en Christiaen Cranendonck, executeur-testamentair van nalatenschap van Govert Weijman om goederen uit de boedel te gelde te maken.mogelijk dezelfde: U83b17 Aktenr. Het geslacht Van Stockum (later Van Stockum van Akerdam) Gorinchem: , folio 282 Notaris P. Louwys Geeraertse van Stockum kocht op voor notaris Pieter de With een graf in de Gerefomeerde ker te Gorkum van Clasina Cornelis van der Heijningen. ..: Maritgen Huberts weduwe van Jan Willemsz, hovenier en Lowijs Geerdtsz mede hovenier op hebben geloot over een stuk land genaamd 'de Geer' groot 4 1/2 morgen land en gelegen aan de nieuwen dijk buiten Gorkum. Binnenkomende Burgers Utrecht: , Gerrit Fredrick van Loenen, cuijper. Inhoud van gesloten accoord met Adriaen Baers en Johannis Vergeel erfgenamen van Elisabeth de Vois. Inhoud: tot huwelijk met Helena van Loon, weduwe van Adriaen Tyssen te Hol.* Lidmaat doopsgezinde gemeente Utrecht: Hendrick van Wesel en sijn vrou, op de Oudegracht, d.d. * Binnenkomende Burgers; Henrick van Wesel, spiegelmaker. Huwelijk gevonden d.d. Leiden (BB-097v) Sjaeck Mole, wednr. Moriaenspoort; en Maria Marcus, weduwe van Pieter Marcus, won. Getuigen: Tieleman Bijster, bekende; Susannetge la Cuyjery, bekende; Maria Tielemans. Gorinchem: bron: schepenakte Transportregister Gorkum FXIV no. Die großzügig ausgearbeitete Daumenauflage auf dem Klingenrücken in Verbindung mit der eingearbeiteten Fingermulde sowie den rutschfesten G-10 Griffschalen, bieten dem kleinen und kompakten Messer eine sehr gute und sichere Handlage.Auf Grund seiner kompakten und schmalen Bauweise kann dieses Messer hervoragend als Back-Up Messer - auch verdeckt getragen werden und sollte fester Bestandteil der 1st.Beide Varianten können sowohl als Neck-Knife sowie als Gürtelmesser mit opional erhältlichem Multi-Lock Adapter getragen werden.Der dünne Schliff und der feine Handabzug der Schneide sorgen für eine ausserordentliche Schärfe des Messers.

met benoeming van de langstlevende tot voogd.* U204a1-11, notaris J. In de marge: Sijn tot Oegstgeest getrouwd, volgens attest van ds. Hij geboren te Leiden, dekenstrijker, wonende in het klooster van Nasareth; zij geboren te Leijden, wonende in het klooster van Nasareth. 1e partij: Johan Lowiesen van Stockum, weduwenaar van Nellichgen Jans van Oostrum, rademaker, Utrecht.

Om de tussen de forten Oranje, in het noorden en Nassau, in het zuiden, gelegen verdedigingswerken tegen het water te beschermen, legde men toen de Boerendam (thans Molenstraat) aan.

In 1682 verdween het fort Oranje bij overstromingen van de Zandpolder gedeeltelijk in het Zwin. Aldus gedaen ende gepasseert binnen de Stad Utrecht ten noenhuijse van comparanten staende aldaer onder die Snippevlucht aende zuijtsijde der strate ter presentie van Huijbert Konings ende Niclaes de Frens van Lostadt beijde borgers der selvige Stadt Utrecht als getuijgen tot desen verkocht die dese beneffens de comparanten ende mijn notaris onderteijckent hebben, ten dage maert jaere ende plaetsche voorschreven.

Es verfügt über schwarze G-10 Griffschalen sowie eine schwarze Kalgard-Oberflächenbeschichtung zum Klingen und Reflexionsschutz.

Das Eagle-Claw gibt es in zwei Versionen, Single und Twin.

Leave a Reply